Hakkımızda

Biz, hiçbir partiye yahut siyasî çevreye borazancılık yapmadığımız gibi, hiçbir siyasi çevreye karşı da fikrî gerekçeler ve ulvi sebepler dışında düşmanlığımız olmadı, olamaz da!

Diğer yandan, aynı ulvî gaye ve sebeplere dayanarak “gerekeni gerektiği yerde ve zamanda, gerektiği gibi yapmak” prensibimiz gereğince hak edene hak ettiği kadar destek olmayı ve yine hak edeni de hak ettiği kadar tenkit etmeyi, karşı durmayı ve gerektiğinde de köteklemeyi vazife ve haysiyet meselesi biliriz…

Biz kim miyiz? Biz, bin yıllık İslam medeniyetinin son bâkiyesi, bu toprakların ve coğrafyanın tedavülden kaldırılıp yalnızlaştırıldığı ve kimsesizleştirildiği göğe bitişik ve yeryüzüne meftun bir kültürün ve ulvi bir gayenin çocukları…

Biz mahut güçlerin son bir asırdır senaryosunu yazıp sahnelediği, adına devrimler ve özgürlükler yalanını eklediği tüm sahte ve deri üstü oluşlara ve oluşumlara kafa ve gönlünü kaptırmaksızın mukaddes, muazzez ve muazzam İslâm davasını bu sapık ve modern çağda yeryüzüne yeniden kurmak ve korumak derdiyle tutuşan nesiliz!

Günübirlik, çerez tesellilerle asla yetinmeyen, lüpçü değil, hepçi bir anlayışın adamı olmaya kendilerini adamış topluluğuz!