Sistemcik

Sokrates siyasi sistemleri/rejimleri sınıflandırdıktan sonra her birini insan karakter yapısıyla özleştiriyor. Meselâ, despotizmi zorba insanla, demokrasiyi de dikiş tutmaz, hem öyle hem böyle, kararsız, keyfine ve zevklerine müptelâ, düşünmez, hafif ve basit insan tiplemesi ile özdeştiriyor.

Adam ferdî veya toplumsal bir olumsuzluğu, meselâ hayvanların öldürülmesi… Meselâ ahlaksızlığın tavan yapması… Bunu hemen parti ve iktidar karşıtlığı ve düşmanlığı ile açıklamaya çalışıyor. Adam iktidara düşman ya. Sanki insanları bu hâle getiren mevcut toplumsal modeli mevcut iktidar ve mensupları getirmiş bu memlekete.

Diyelim ki mevcut iktidar mensupları çok kötü. Yüzde bimem kaç oy fazlalığı ile iktidar olmuş adamlar. Böylesine kötü bir siyasi kadronun iktidar olması cinayet çapında yanlış bir toplumsal olgu mu? Evet, öyle olsun. O zaman bu kötü adamların iktidara gelmesini sağlayan sistemi neden sorgulamazsın be adam? Problemin aslına, dibine neden inmezsin? Ha o kadar kapasiten yoksa susacak kadar da mı kapasiten yok?

Böyle gelmiş böyle gider yaygın mantığından sıyrılıp ferdî ve toplumsal olguları sağlıklı ve sistemli sorgulayabilmenin de önünü kesen aynı sistem değil mi? Şeytaniliğin bir zirve göstergesi olan mevcut siyasal sistem kendinden kurtuluşu, toplum fertlerini dumura uğratarak, onlarda ayağa kalkacak dînî ve fikrî zemini berhava ederek engelliyor.

Siyasî iktidarlardan değil; mevcut siyasi sistemden kurtulmadıkça, bunun kurtuluş ihtiyacı anlaşılmadıkça ve bu şuurlaşmadıkça topyekun bir kurtuluştan söz edilemez!

Ferdin ve toplumun kurtulması için akıl ve idrak nimeti yeterli olmamalı ki Allah, peygamberler ve kitaplar göndermiş. Peygamberlerin hayatları ve destansı tevhid mücadeleleri var. Yaşadığımız çağ, içinden geçmekte olduğumuz “berzah” belki de insanlık tarihinin bir benzerini görmediği bir sınav çağı! Bizim de sınavımızı bu türlü takdir etmiş Yaratıcımız!

Duracak, tereddüt edecek ve korkulacak bir zaman değil; bilâkis dünya nimetlerine dalmadan, hayvânî ve nebâtî özgürlük bataklıklarına kapılmadan mücadeleye devam mecburiyetimiz var. Yoksa yaklaşmakta olan ölüm sonrası halimiz harap olur, Allah muhafaza.

Be the first to comment on "Sistemcik"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*