Kurgu Din Metodolojisi

Sedat Bulut Hocamızın yıllarını verdiği 4 ciltlik muazzam serinin ilk cildi okuyucularıyla buluşuyor.

Her şeyin, tüm davamızı üzerine inşa ettiğimiz İTİKAT konusunun gündelik meselelerin çoğu gölgesinde/yedeğinde kaldığını söylemek yerinde olacaktır. Oysa olmazsa olmazımız ehli sünnet itikadı sürekli, her meseleyle birlikte ön planda tutulması gerekiyor.

Devletsiz kaldığımız günden beri, özellikle itikadi konularda yeterli bilgi donanımına sahip olamamış insanımızın aklını ve fikrini çelecek SAPIK cereyanlara şahit olmaktayız. Her konuda olduğu gibi bu hususta da “meydanı boş bulan” ve sayılarını artırmaya çalışan zümreler bir çok duyarlı insanın ve çevrenin dikkatini çekmektedir. Ne var ki meselenin ele alınışı ve fikri mülahazalarda zaaf ve eksiklikler yaşanıyor olması çok azı istisna etkili bir karşı duruş cephesi maalesef oluşturulamamıştır.

Sanıyorum Sedat Bulut Hocamızın bu muazzam çalışması olması gereken bir duruş ve karşı koyuş açısından belki ilk. En kısa zamanda diğer ciltlerinin de yayınlanıp okurlarla buluşması sağlanır inşallah.

 

Hayırlara vesile olsun duasıyla…

sedat-bulut

Be the first to comment on "Kurgu Din Metodolojisi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*