Hüsayn’ın Müslüman Oluşu!

   Kureyş’li müşrikler büyük sevgi ve saygı duydukları Hüsayn’ı diğer bazılarında olduğu gibi gidip Allah Resulü ile görüşmesini onun davasından vaz geçmesi için telkin ve tembihlerde bulunmasını istediler. Hüsayn yaşlı bir kimseydi. Sözü dinlenir ve hatırı sayılır bir kişiliğe sahipti.

       Kalabalık mahiyeti ile Resulullah’ın huzuruna çıktı. Daha önce müslüman olan Hüsayn’ın oğlu İmran da oradaydı. Babası geldiğinde ona saygı göstermemiş ve ayağa kalkmamıştı.

Allah Resulü Hüsayn ve tayfası geldiğinde misafirlere yer verilmesini buyurdu.

Hüsayn şöyle konuştu:

        -Hakkında işittiklerimiz neyin nesidir? Tanrılarımıza küfrediyor, onlara dil uzatıyormuşsun… Oysa senin baban akıllı, atalarının dinine bağlı hayırlı bir kimseydi.

        Allah Resulü:

      -Ya Hüsayn! Benim babam da senin baban da ateşte. Ya Hüsayn, Sen kaç tanrıya tapıyorsun?

     – Yedisi yerde, biri gökte sekiz tanrıya.

     – Sana bir zarar iliştiğinde sen hangisine yalvarıyorsun?

    – Göktekine!

    – Malın helak olduğunda hangisine yalvarıyorsun?

    – Göktekine!

    – Senin isteklerine icabet eden, yalnız bir iken ne diye başkalarını ona ortak koşuyorsun? Şükrederek onu razı ettiğini mi sanıyorsun? Yoksa seni kahretmesinden mi korkuyorsun?

      – Her iki sebepten de değil.

      – Hüsayn müslüman ol, selamet bulursun dedi.

      – Kavmim ve yakınlarım da var, ne söyleyeyim?

      – İlahi! İşimi kemale erdirmem için senden hidayet diliyorum. Bana yarar sağlayacak ilmimi artır.

          Hüsayn bunları tekrarladı. İman edip müslüman olmadan oturduğu yerden kalkmadı.

           Babasının müslüman olduğunu gören oğlu İmran ona koşup ellerini, başını, yanağını büyük bir hararetle öpmeye başladı. Demin içeri girdiğinde ayağa bile kalkmayan İmran…

          Bu manzarayı gören Allah Resulü ağlamaya başladı.

Hüsayn’ı evine kadar bırakılmasını muazzez sahabilerine buyurdu…

Be the first to comment on "Hüsayn’ın Müslüman Oluşu!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*