Hakkımızda

necipmirza1 Büyük Doğu – İbda fikriyat ve külliyatının özlemini duyduğu yeni neslin yetişme  ve yetiştirme gayesine sımsıkı bağlı olarak meydan yerine çıkıyoruz. Olmuş  görünmek için değil; olmak için, yetişmiş görünmek için değil; yetişmek için ve  erişmiş görünmek için değil; erişmek için yola koyulduk.

Büyük Doğu – İbda çizgisinde 3. Devre/dönem olarak Sevgilinin “kol başlarımdan  biri” diye işaretlediği Gaye Genç Adam’ın şu kadar zaman sonra yeniden kendini  ifadeye dökerek tecellisini gerekli kılan bir inanışla yeniden demetlenmeye  azmettik.

İşte böylesine bir inanışın ve bağlanışın dışa açılımı olarak ilerde dergi ve  dernekleşmek meramını da kapsayan çalışmaların ilk adımıdır bu.

Dost ve düşman kutuplarını esas alan bir strateji ve taktik anlayışıyla dostlara  karşı sahici dost ve düşmanlara karşı da sahici düşman olabilmenin kıvamına  ermek şeklinde manalandırılabilecek bir güzergâh üzerindeyiz.

Ne gündelik siyasi ve aktüel meselelere gömülerek “politize” olmak ve ne de  büsbütün gündemi kaçırarak münzevileşmek. İçimizde mayalandırdığımız ve  mayalandırmaya çalıştığımız “münzevilik derinliği” ile genişliğine doğru açılımlar  yapabilmek meselelerimizden sadece biri. Bu maksatla “duygu ve düşünce  alışkanlığı” kazanmaya istidatlıları arayıp bulmak ve böylece çemberimizi  genişletmek…

Hiçbir sapkınlık ve yarım oluşa tahammülü olmayan BD – İbda hareketinin saf, berrak ve dosdoğru niteliğine rağmen şu veya bu çevreden gelmiş fakat gelirken de oradan türlü kir pas ve kötü kokuları beraberinde getirmeye yeltenmiş kişi ve zümreler ya katışıksız ve pazarlıksız bu çizgiye teslim olmalılar yahut ta kendilerine başka bir çatı aramak zorundadırlar.

Hiçbir kişi ve zümreyle şahsi bir alıp veremediğimiz olmadığını, sadece ve sadece Allah ve Resulünün (ehlisünnet çizgisi dâhilinde) dostlarını dost, düşmanlarını da düşman bellediğimizi ilan ediyoruz.

Gayeye erişmek için vasıtalarda hata yapmamak düsturunun bize ilham ettiği hassasiyetle “ince eleyip sık dokuyan” bir üslup ve tarz inceliğine sahip olmak istiyoruz.

Be the first to comment on "Hakkımızda"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*