Makaleler

AKADEMİK HÜZÜN

Dava adamı odur ki, her türlü eza ve cefaya, ıstırap ve sefalete, boyun bükmeden, “kahrolası hanede evlat ü ıyal var” felsefesine meyletmeden, istikamet rotasına kayıtlı olandır. Bu kayıtlılığın, “kaba softa ham yobazın istikamet: burnunun doğrusudur.” sakatlığıyla hiçbir benzerlik ve yakınlığı yoktur. İstikamet, ideolojik keyfiyet ve…


ZİNDANIMIZIN SEVİMLİ GARDİYANI

12 Eylül, fikri atmosferin yeni oluşumlara imkân sağlaması açısından faydalı oldu denilebilir. Fikri atmosferin ülkemizde oluştuğunu söylemedim. Oluşup oluşmaması ayrı bir tartışma konusu… Sadece fırsat tanıdı.


ENTELLEKTÜEL

          Kavram, 19.yy. sonları Avrupasına dayanıyor. Aydın takımının kendine yakıştırdığı ve artık bu adla anılmaya başlandığı bir isim. Fakat bugün bu kavramın bize çağrıştırdığı mana veya manalardan o dönem fersah fersah uzak. Yani bir sürü yeni anlamlar içermiş.          Kelimenin seyir çizgisini adım adım takip…


KIRMIZI ALARm

Devletsiz kaldığımız günden beri, İslam düşmanları öz bünyemizi tahrip ederek yavaş yavaş bizi mahut ölüme doğru sürüklemek gayesindeler. Birinci aşamada hanemizi istila edip, bütün iç dekorumuzu ve düzenimizi tahrip etmişler, bununla da yetinmeyip canımıza kastetmişlerdir. Hanemizin istilası; kendi devlet ve “İslam Cemaat” ibaresinin içerdiği manayı…


DEVRİMDE DOĞALLIK

Devrim, her ne kadar “devirmek” kelimesini sinsice çağrıştırıyorsa da, sonuçları yani “ikame” ettikleri göz önene alınırsa devirmekle alakası olmadığı ortaya çıkar. Her şeye rağmen bu hassasiyete sahip olanlar genellikle “devrim” yerine “inkılâp” terimini kullanmaktadır.        Devrim, bir yanıyla, yenilik, bir yanıyla ortadan kaldırma, bir yanıyla…


TABELA BUDALILIĞI

      “ Eyvah!” diyorum bazen; biz, lisanımızın önce deyim, tabir ve kelimelerini açıklayacağız, sonrada bu açıkladığımız kelime, tabir ve deyimlerle meseleleri açıklayacağız. Bitmedi; bu açıklamaların nasılını ve nidüğünü de izah edeceğiz. Kime; “sam yeli” nesline, çok zor bir iş. Gerçi bu işten nasibimize düşen  “KUMANDAN”…


İLK SEBEP VE AV

Yolumuzun büyüklerinden Şah-ı Nakşibendî (k.s.) şöyle buyurmaktadır; ” Avı ısrarla takip eden yakalar” Tasavvuf büyüklerinin hakikat ve hikmet dolu sözleri bizim için, 21. yüzyıla en önde, sağlam ve güvenilir adım atmanın lüzumu değil şartıdır. Hiçbir derinliği olmayan, kabuksu, hayat meydanındaki fikrimsi malumatlar, hem fert için…


SURİYE’DE DE NUSAYRİZM

   Kökleri, 12 imamdan olan Hasan Askeriye zamanına dayanır. Batıniliğin bir kolu olarak zikreder kaynaklar onu. Buna rağmen, M. bin Nusayri en- Numeyri ve diğer nispet iddiaları yüzünden şia içinde zikredile gelmiştir. Oysa İmam Hasan Askeriye, Nusayriye İnanç ve itikatlarını tümüyle ve şiddetle reddedip lanet…


DAMAR VE KAN

Toparlan.         Aklını başına devşirmenin yolu; aklını başına devşirme ihtiyacının idrakinden geçer. İdrak! Bunu düşün.        Pislik içinde yaşamaya alışmış ve bundan dolayı da kubur faresi hayata hiçbir tepki göstermeyen Müslümanlık iddiasındaki kişiciklerin içinde yaşıyorsun. İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin; doğru ile yanlışın böylesine…


ÖLÇÜ

Özgürlük ve eşitlik her ne kadar farklı manalar içeriyorlarsa da aralarında akrabalık ve organik bir bağ olduğu meydandadır.      Özgürlük, zincire vurulmuş bir irade, eşitlik de hak ve hukuku çiğnenmemiş insan… Bu hak ve hukukun çiğnenmesi, bazen fert, bazen zümre ve bazen de devlet tarafından…