Makaleler

Takdim!

Gerçekleştirmek istediğim “temellendirmeleri”, bağlısı olmakla iftihar ettiğim Büyük Doğu-İbda ideolocyasının “tarih tezinden” “ilham” ve “irfan” alarak gerçekleştirmeye çalıştım. Hiç değilse bu meramla yola çıktım. Gayem, sadece Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki yapılanmaları değerlendirmek bahanesi ile “bir yerlere” çatmak ve hele bir yerleri karalamaktan ibaret değil; ama…

Devamını Oku...

Mehdi Ve Askerleri!

       Mehdi: Hidâyete eren, doğru yolda bulunan… Kıyametten önce insanlığı doğru yola çağırmak üzere geleceğine inanılan kurtarıcı… Şiilere göre 12 imamın sonuncusu. Mehdi hakkında bazı hadis-i şerif meâlleri:


Bir Hikayecik!

 “Adam” bir hayli zamandır ekmeğini yediği, suyunu içtiği yaşlı Osman’dan kurtulmayı arzulamaktaydı. Hatta planlamaktaydı.          Osman’dan kurtulmak ve yeni bir dünya kurmak hayalindeydi. Bu yenidünyada, eskiden yani Osman’dan kalma hiçbir şey, hatta onu hatırlatacak herhangi bir iz ve emare bile istememekteydi.          “Adam”, Osman’ın son…


No Picture

Mustafa Armağan’dan Yanlış Bir Tespit!

     “Osmanlı Devleti eğer değişmeseydi 16. yüzyılın son 10 yılından itibaren Avrupa da kendini gösteren derin bunalımları atlatamaz ve kaskatı kesilerek tarih sayfalarına daha o yıllarda veda edebilirdi. Oysa o, değişmeyi başardı ve kendisini, adeta eski ile kıyas kabul etmeyecek bir tarza dönüştürerek 17. yüzyılın…


No Picture

CİHAD

Muhammed Masum Farukî:   Hicri 1008 senesinin Şevval ayının on birinde (Mülk-i Haydar) adlı bölgede dünyaya teşrif ettiler. Serhent şehrine iki mil kadar mesafede… İkinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbani’nin oğludur. Babasının huzurunda yetişti. Yine babası tarafından “zamanının kutbu”olacağı müjdelendi. Hicri 1079 senesinin Rebiulevvel ayının 9. günü…


Bir Gün Bu Sistem Bu Coğrafyada Er Geç Kurulacak!

Evet, bu ülkede bir kurtuluş savaşı yapılmıştır. Yurdumuz ve dünya şartları açısından baktığımız zaman şu kadar yıl sonra bile göğsümüzü kabartan mukaddes Kurtuluş şahlanışı Allah’ın inayeti ile zaferle neticelenmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrası söz konusu bu zaferin verdiği avans halen son bulmamıştır.


Ham Hayal Ve Bin Yıllık Tarih!

 Bu ülkenin, bu milletin bin yıllık tarihi birikimi var; bu kültürel birikimi güncelleştirmeksizin her türlü yapılanma ve oluşum öksüz, köksüz, yanlış, sapkın, yabancı, yavan ve yetersiz olur. Bu bin yıllık tarihi geçmişin Batılıları şaşkına çeviren uygulama ve düzenlemelere günümüzde öylesine ihtiyaç var ki… Öte yandan…


Velilere İtikat

       “Velileri inkâr etmek caiz olmadığı gibi, müstahak oldukları makamın üstünde görmek de caiz değildir. Evliya hakkındaki iyi zannı, onları haddinden fazla büyüterek ifrata götürenler çoktur. Bu mevzuda şeytanın oyununa gelmek ve tuzağına düşmekten sakınmak lazımdır. Allah bir kimseye kendi ilminden bir haz nasip ederse,…


Köprünün İki Başı!

 Osmanlı, T.C’ye göre daha müphem bir devlet yapısına sahipti. Devletin somutlaştığı hastane, okul, adliye gibi kurumlar içerik olarak aynı değildi. T.C bu yanıyla daha somut bir yapı arz etmektedir. Zira “tek tip” bir yapıya sahiptir.


ÇİZGİLER

      Entellektüalizim… Kavram, aklımıza çok yönlü zaaf ve eksiklileri de beraberinde getirmiyor değil. Bu zaaf ve eksiklikler, bir bütünlüğü ifade eden “gerçekler” silsilesi ve “kabulleri” ışığında anlaşılabilir. “Hayata yutulmak” diyoruz. Yani mevcut hayatın bulanık sularına gömülmek ve ifa edilmesi gereken “borç”lar karşısında kayıtsız kalmak… Bunu…