KISACA

Herşey İT (İttihat ve Terakki)’in başının altından çıktı. Çil çil harcanan koskoca bir imparatorluk… Önce herşeyin iyiye doğru gittiği görülen Sultan Hamid dönemi otuz üç yıl sonra korkunç ve talihsiz bir şekilde 1909’ da son buluyor; İT’nin işi… Sonra Balkanlar, bilmem kaç yüz yıllık ülke toprakları gidiyor elimizden. Bâb-ı Âlî’de darbe; İT’nin işi… Sonra ülkede […]

SURİYE VE NUSAYRİLİK HAKKINDA MÜLÂHAZA

“…bugün Şam deyince sadece Suriye’nin başşehri olan Şam’ı anlarız. Hâlbuki eski kitaplarda bu şehrin adı Dımeşk’tir. Mu’cemu’l-Büldan’da Şam bölgesinin sınırı Fırat’tan başlatılıp Mısır diyarındaki el-Ariş’e kadar, kıble cihetinden Tayy dağları ile Rum denizi arası diye çizilir. Başlıca şehirleri olarak Menbec, Halep, Humus, el-Beytul’-Makdis, Antakya, Trablus vs. sayılır. Belli başlı bölgeleri olarak da Kınnesrin, Dımeşk, Ürdün, […]

VEFATI VESİLESİYLE GARAUDY’UN BAZI DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE KISA BİR MÜLÂHAZA

SEDAT BULUT İnsanlığın Medeniyet Destanı, İslâmiyet ve Sosyalizm, Aforozdan Diyaloğa gibi onlarca eserin altına imza atan Garaudy, düşünce yolculuğuna önce bir Marksist olarak başladığını, bir müddet “Hiristiyanlıkla Marksizmin Diyaloğu” için ömrünü harcadığını, “Medeniyetler Arası Diyalog” falan derken, 8 Nisan 1983 tarihinde Libya’nın Bingâzi Karyünes Üniversitesinin konferans salonunda “İslâmiyeti kabul ettiğini” açıkladı. Bu tarihten sonra ister-istemez […]

ZORLU BULUŞMA

Bildiğimiz basit bir oyundur; şu veya bu sebepten dolayı çıkmış olan kavgaya bir üçüncü şahsın pasif olarak iştirak etmesi… Güya kavga edenleri ayırmaktadır ama bu 3. şahıs, aslında ikisinden birine hıncı, kini veya intikamı vardır geçmişten gelen. Aralarına girip bu intikam almak istediği kişiyi tutar ve diğeri bu fırsatı değerlendirerek habire vurur. Böylece dolaylı olarak […]

Sular Yokuşu Sevmez

Biz sadece 1923 tarihinden Türkiye Coğrafyası üzerine kurulan devlet  / millet felsefesine karşı değiliz, Cumhuriyet dönemini hazırlayan Osmanlı’nın son dönemine de karşıyız, tasvip etmiyoruz. İçinde yaşadığımız bu boğucu ve öldürücü yangın sadece bizde değil, hemen hemen tüm Batılı olmayan toplumlarda da yaşandı / yaşanıyor. İşin aslı, esası, Batı’da infilak eden sosyal dinamiklerin tüm dünyayı tesiri […]

Osmanlı Sekülerizmi

Seküler kavramının keskinlikten/devrimden ziyade daha çok reforma yakın durduğunu biliyoruz. Osmanlı’da, bir laiklik arayışından çok bir sekülerlik/reformasyon çabasının varlığından söz edilebilir. Öte yandan sözünü ettiğim sekülerlik Osmanlı’da Batılılaşma eğilimi ve yapılanması içerdiğini, bu sürecin I. Cihan Harbiyle kesintiye / kırılmaya uğradığını veya durdurulduğunu ama bu kısa aradan sonra başlayan yeni süreçte de Laisizm olarak yeniden […]

Ölçüm-Biçim ve Erezyon

Ne oldu; ne olmalıydı? Batı gerçeği inkâr edilemezdi. Diğer taraftan Batının değerleri ile bizim kendi değerlerimiz çelişiyor hatta çatışıyordu. Öyle ya bu halde ne yapılabilir ve nasıl yapılabilirdi? Yalçın Kütük’ün bile görebildiği bir hakikat nedense yerli ve yabancı koca koca aydınların nazarından kaçıyordu: modern çağın getirdiği olgulardan biri olan branşlaşma ve ihtisaslaşma profesyonel tabirinde yer […]