Köşe Yazıları

Kelimeler

Ülkemizin ilim ve irfan sahasında en belli başlı problemlerinden birinin de kavram kargaşası olduğunu söylemek yerinde bir tespit olur gibi geliyor bana. Kavramlar kullanıcısına göre içerik kazanıyor veya değişiklik içeriyor. Bunun temelinde de kavramları kullanan kişinin kültürel, ideolojik ve hatta siyasi tercihlerinin kalıbına göre şekillenip…


No Picture

Futbolda Şike ve Ahlâk

(Şike 1 – Ahlâk 0) “Kaçan bir gol kadar üzülmedik değil mi? Ölürken çocuklar o güzel Afrika’da” İbrahim Tenekeci Futboldan anladığımı söyleyemem. Aslında anlamadığımı değil, ilgilenmediğimi söylesem daha iyi olacak sanırım. Futbolla ilgilenmemek futbolun toplumsal getiri ve götürüleriyle ilgilenmemek anlamına gelmez. Bunun için futboldan da…


No Picture

Sökük Ve Yırtık

Yanlışın yanlışı doğurması tabiidir. Başın başında, adam yanlışla başlıyor ve tabii olarak sonraki aşamalarda da yanlışlar birbiri ardına sıralanıyor. Arada bir “parça doğru”lar olsa da sonuç itibariyle varılan nokta adeta yanlışlar ambarı oluyor. Mantık ve diyalektik cinayetidir bunun adı. “Bu iş ne sadece akılla olur…


No Picture

FUTBOLDA ŞİKE ve AHLÂK

(Şike 1 – Ahlâk 0) ‎ ”Kaçan bir gol kadar üzülmedik değil mi? Ölürken çocuklar o güzel Afrika’da”                                     İbrahim Tenekeci   Futboldan anladığımı söyleyemem. Aslında anlamadığımı değil, ilgilenmediğimi söylesem daha iyi olacak sanırım. Futbolla ilgilenmemek futbolun toplumsal getiri ve götürüleriyle ilgilenmemek anlamına gelmez. Bunun için…


No Picture

Köprünün İki Başı

Osmanlı, T.C.ye göre daha müphem bir devlet yapısına sahipti. Devletin müşahhaslaştığı hastane, okul, adliye gibi kurumlar içerik olarak aynı değildi. T.C bu yanıyla daha somut bir yapı arz etmektedir. Zira “tek tip” bir yapıya sahiptir. Osmanlı yükselme döneminde her açıdan hizmet veren ve himaye eden…


No Picture

Değişim

Teknolojinin hız kesmeyen tekâmülü insanları ve insanların bakış açılarını değiştirmeye devam ediyor. İnsanları şekillendirip yönlendiren cemiyet modelleri, kontrolünden çıkardığı teknoloji ve onun şaşaalı verimlerinin gazabına uğrayarak ‘edilgen’ duruma düşüyor. Teknolojik inkişafa ayak uydurup onunla ters düşmemesi ile açıklanan toplum modelleri, gerçekte bu zevalden sıyrılması mümkün…


No Picture

KISACA

Herşey İT (İttihat ve Terakki)’in başının altından çıktı. Çil çil harcanan koskoca bir imparatorluk… Önce herşeyin iyiye doğru gittiği görülen Sultan Hamid dönemi otuz üç yıl sonra korkunç ve talihsiz bir şekilde 1909’ da son buluyor; İT’nin işi… Sonra Balkanlar, bilmem kaç yüz yıllık ülke…


No Picture

SURİYE VE NUSAYRİLİK HAKKINDA MÜLÂHAZA

“…bugün Şam deyince sadece Suriye’nin başşehri olan Şam’ı anlarız. Hâlbuki eski kitaplarda bu şehrin adı Dımeşk’tir. Mu’cemu’l-Büldan’da Şam bölgesinin sınırı Fırat’tan başlatılıp Mısır diyarındaki el-Ariş’e kadar, kıble cihetinden Tayy dağları ile Rum denizi arası diye çizilir. Başlıca şehirleri olarak Menbec, Halep, Humus, el-Beytul’-Makdis, Antakya, Trablus…


No Picture

VEFATI VESİLESİYLE GARAUDY’UN BAZI DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE KISA BİR MÜLÂHAZA

SEDAT BULUT İnsanlığın Medeniyet Destanı, İslâmiyet ve Sosyalizm, Aforozdan Diyaloğa gibi onlarca eserin altına imza atan Garaudy, düşünce yolculuğuna önce bir Marksist olarak başladığını, bir müddet “Hiristiyanlıkla Marksizmin Diyaloğu” için ömrünü harcadığını, “Medeniyetler Arası Diyalog” falan derken, 8 Nisan 1983 tarihinde Libya’nın Bingâzi Karyünes Üniversitesinin…


No Picture

ZORLU BULUŞMA

Bildiğimiz basit bir oyundur; şu veya bu sebepten dolayı çıkmış olan kavgaya bir üçüncü şahsın pasif olarak iştirak etmesi… Güya kavga edenleri ayırmaktadır ama bu 3. şahıs, aslında ikisinden birine hıncı, kini veya intikamı vardır geçmişten gelen. Aralarına girip bu intikam almak istediği kişiyi tutar…