‘MİRZABEYOĞLU KONFERANSI’ Okumaları -3

-ALÂKALAR- 29 Kasım 2014’te Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen yaklaşık üç saat süren İBDA Fikir Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun  Adalet Mutlak’a konferansında aslında bir ömür boyu istifade edeceğimiz fikirler, tesbitler, manalar, bunun da ötesinde ruh iklimi vardı. Kendilerinin konferanstaki  bazı ifadeleri daha açık net iken, bazılarında  ise daha mülhem (ilham ettirme), sezdirme söz konusu…  Tabii […]

LİSÂN-I OSMANÎ

Osmanlı Devleti’nin resmi dili Osmanlıca. Osmanlıca, en kısa ifadesiyle Türkçe’nin hakimiyetinde, Arapça, Farsça’nın müşterekliğinde bir lisân. Arap alfabesiyle (Farsça’nın tesiri ile üç harf ‘p-ç-j-‘ fazlasıyla) yazılan,Türkçe okunan… Yeni ve farklı bir lisân değil aslında. Yani en basit örneğiyle ilköğretimdeki okuma fişlerini düşündüğümüzde; Misal: “Ayşe okula gitti.” cümlesini Osmanlıca yazmak istersek bunu Arap alfabesiyle yazarız. Okunuşu […]

Futbolda Şike ve Ahlâk

(Şike 1 – Ahlâk 0) “Kaçan bir gol kadar üzülmedik değil mi? Ölürken çocuklar o güzel Afrika’da” İbrahim Tenekeci Futboldan anladığımı söyleyemem. Aslında anlamadığımı değil, ilgilenmediğimi söylesem daha iyi olacak sanırım. Futbolla ilgilenmemek futbolun toplumsal getiri ve götürüleriyle ilgilenmemek anlamına gelmez. Bunun için futboldan da anlamak gerekmiyor zannımca. Yaşadığımız toplumun düşünen ve aklıselim bir ferdi […]

FUTBOLDA ŞİKE ve AHLÂK

(Şike 1 – Ahlâk 0) ‎ ”Kaçan bir gol kadar üzülmedik değil mi? Ölürken çocuklar o güzel Afrika’da”                                     İbrahim Tenekeci   Futboldan anladığımı söyleyemem. Aslında anlamadığımı değil, ilgilenmediğimi söylesem daha iyi olacak sanırım. Futbolla ilgilenmemek futbolun toplumsal getiri ve götürüleriyle ilgilenmemek anlamına gelmez. Bunun için futboldan da anlamak gerekmiyor zannımca. Yaşadığımız toplumun düşünen ve aklıselim […]