Ali HIŞIROĞLU

No Picture

ZORLU BULUŞMA

Bildiğimiz basit bir oyundur; şu veya bu sebepten dolayı çıkmış olan kavgaya bir üçüncü şahsın pasif olarak iştirak etmesi… Güya kavga edenleri ayırmaktadır ama bu 3. şahıs, aslında ikisinden birine hıncı, kini veya intikamı vardır geçmişten gelen. Aralarına girip bu intikam almak istediği kişiyi tutar…


No Picture

Sular Yokuşu Sevmez

Biz sadece 1923 tarihinden Türkiye Coğrafyası üzerine kurulan devlet  / millet felsefesine karşı değiliz, Cumhuriyet dönemini hazırlayan Osmanlı’nın son dönemine de karşıyız, tasvip etmiyoruz. İçinde yaşadığımız bu boğucu ve öldürücü yangın sadece bizde değil, hemen hemen tüm Batılı olmayan toplumlarda da yaşandı / yaşanıyor. İşin…


No Picture

Osmanlı Sekülerizmi

Seküler kavramının keskinlikten/devrimden ziyade daha çok reforma yakın durduğunu biliyoruz. Osmanlı’da, bir laiklik arayışından çok bir sekülerlik/reformasyon çabasının varlığından söz edilebilir. Öte yandan sözünü ettiğim sekülerlik Osmanlı’da Batılılaşma eğilimi ve yapılanması içerdiğini, bu sürecin I. Cihan Harbiyle kesintiye / kırılmaya uğradığını veya durdurulduğunu ama bu…


No Picture

Ölçüm-Biçim ve Erezyon

Ne oldu; ne olmalıydı? Batı gerçeği inkâr edilemezdi. Diğer taraftan Batının değerleri ile bizim kendi değerlerimiz çelişiyor hatta çatışıyordu. Öyle ya bu halde ne yapılabilir ve nasıl yapılabilirdi? Yalçın Kütük’ün bile görebildiği bir hakikat nedense yerli ve yabancı koca koca aydınların nazarından kaçıyordu: modern çağın…